Privacy Policy
Effective Date: September 03, 2018
Verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van ZonnepanelenAanvragen.be. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door ZonnepanelenAanvragen.be.

Transparante markt voor zonne energie daar houden wij van.


Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


01. ZonnepanelenAanvragen
Je leest op dit moment de privacy verklaring van ZonnepanelenAanvragen.be. ZonnepanelenAanvragen.be is een offerte vergelijking site dat zich richt op het in contact brengen van de zonnepanelen installateurs met potentiële klanten. Denk hierbij aan het geven van advies en het in contact brengen op basis van eisen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ZonnepanelenAanvragen.be verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door ZonnepanelenAanvragen.be, neem dan gerust contact op [email protected]!


02.Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door ZonnepanelenAanvragen.be. Deze worden hieronder toegelicht.
01. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij het offerte-zonnepanelen formulier invult via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en project gerelateerde informatie.
02. Analytics
De website van ZonnepanelenAanvragen.be verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.


03. Ontvangers
De gegevens die ZonnepanelenAanvragen.be ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Digitalocean
De website wordt gehost op een VPS bij Digitalocean. Dagelijks wordt de server voorzien van de laatste security patches
02. Database
De gegevens die u invult via het offerte-zonnepanelen of contact formulier worden opgeslagen op onze server. Het doel van deze gegevens heeft enkel het contact opnemen met de klant.
03. Installateurs
Na het invullen van het offerte-zonnepanelen formulier nemen wij contact met u op. Wanneer u aangeeft interesse te hebben in het plaatsen van Zonnepanelen, zullen wij uw gegeven doorsturen naar de installateur.


04. Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ZonnepanelenAanvragen.be, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
01. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met ZonnepanelenAanvragen.be via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
02. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.


05. Beveiliging
De persoonsgegevens die door ZonnepanelenAanvragen.be of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar ZonnepanelenAanvragen.be. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van ZonnepanelenAanvragen.be prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.


06. Jouw rechten
01. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ZonnepanelenAanvragen.be vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar [email protected]. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door ZonnepanelenAanvragen.be. Dit doe je door een e-mail te sturen naar [email protected].
03. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ZonnepanelenAanvragen.be vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Dit doe je door een e-mail te sturen naar [email protected].
04. Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ZonnepanelenAanvragen.be opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient [email protected]. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
03. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ZonnepanelenAanvragen.be vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
04. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat [email protected]. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat ZonnepanelenAanvragen.be jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected]. onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.


07. Plichten
ZonnepanelenAanvragen.be verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van ZonnepanelenAanvragen.be via e-mail.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de offerte te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ZonnepanelenAanvragen.be de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met ZonnepanelenAanvragen.be met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
ZonnepanelenAanvragen.be behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ZonnepanelenAanvragen.be dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van ZonnepanelenAanvragen.be te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. [email protected]